Uhložár - uhlí, tuhá paliva, prodej uhlí

 

 : O nás
 : Tuhá paliva, uhlí
 : Doprava uhlí až do sklepa
 : Písky, štěrky, cement
 : Ceny uhlí a písku
 : Slevy a akce
 : Reklamační řád pro prodej paliv
 : Kontakty, Objednávky

 :: Jabloňov 69 :: 594 01  Velké Meziříčí ::                                                                www.uhlozar.cz

Skladování briket

Samovznícení během přepravy

Brikety při nakládce vykazují teplotu max. 35° C. K samovznícení pravděpodobně dojde, je-li náklad na kamionu ihned zakryt
a ponechán v tomto stavu delší dobu při venkovní teplotě kolem 23° C a výše. Nespočetné příklady prokazují, že brikety naložené v pátek, ponechané přikryté na odstaveném kamionu, při slunečném počasí (i jen teplém), ponechané bez dozoru
a kontroly, se samovznítí a v následných dnech, buď přímo na kamionu či při uložení ve skladě. Důvod je ten, že při naložení 
a během cesty, vznikne malá část suchého otěru – uhelného prachu. Při zakrytém nákladu a zvýšené venkovní teplotě dojde
ke zvlhčení tohoto suchého prachu vodní parou a vznikají podmínky a vznikají podmínky pro vytvoření zápary. Při stoupající teplotě nad 50° C – 80° C dojde potom k postupnému procesu samovznícení briket.

Samovznícení během skladování

K samovznícení na skladě dojde přibližně ze stejných příčin. Pro vyloučení rizika samovznícení je třeba nechat brikety řádně vychladnout, nenechat je zmoknout, nasypat je do vrstvy maximálně 70 cm vysoké (na suchý podklad) a kontrolovat teplotu
3 dny po dodání. Samovznícení je proces postupný a při pravidelné kontrole je potom možné zjistit v prostoru okolo skládky výskyt teplejšího vzduchu či zápachu. Při likvidaci je nutné lokalizovat zejména ohnisko, které je v první fázi malé. Při nasazení hasebních zásahů proudem vody dochází ke zničení celé skládky.

 

Základní pokyny pro přepravce briket:

 • Přepravované brikety nesmí být narušeny působením vlhka a vody.
 • Zásadně je nutné dodržovat pravidlo nepřerušovaného transportu briket k danému odběrateli
 • Při nutném odstavení kamionu s nákladem briket musí být náklad dozorován a při venkovní teplotě vyšší než 23° C musí být kamion odplachtován na průběžné odvětrávání.
 • Vykládku briket je nutné provádět šetrným způsobem (například nepřejíždění vysypaných briket) z důvodu zamezení zbytečného vzniku otěrů a uhelného prachu.

Základní pokyny pro odběratele briket:

 • Skladované brikety nesmí být narušený působením vlhka a vody.
 • Skladovaná vrstva briket nesmí být větší než 70 cm.
 • Dohlédnout na co nejšetrnější vykládku briket, aby nedocházelo ke zbytečnému vzniku otěrů a uhelného prachu a tuto vykládku neprovádět do míst, kde je stará zásoba otěrů a uhelného prachu.
 • Skladování briket po přepravě provádět tak, aby mohlo dojít k další tepelné stabilizaci uhelné hmoty. Skladované brikety musí mít možnost odvětrávání a postupného chladnutí.
 • Hlavní zásadou u konečného spotřebitele je zabezpečit uskladnění briket bez otěrů a uhelného prachu.
 • Po vyložení nákladu doporučujeme provádět průběžné kontroly uložených briket min. v intervalu 4 – 6 hodin po dobu 
  3 dnů.
 • Při zjištění zápary u skladovaných briket je nutné neprodleně lokalizovat pouze ohnisko a zvýšit intenzitu kontroly zbylé zásoby.

Zpět